Giambattista Valli想賣? 傳Carlyle有興趣
Carlyle Rumored to Acquire Giambattista Vall

Giambattista Valli(右)個人品牌傳出有金主想投資。

Giambattista Valli(右)個人品牌傳出有金主想投資。

»»有錢的集團到處買買買,時尚品牌更是好投資標的,現在的時尚併購案愈玩愈大,以前常小蝦米被大鯨魚吃,如今,中堅設計師才是好獵物。可以想像2005年創立至今的獨立設計師品牌Giambattista Valli,本來經營無事,卻傳出有金主開始覬覦,本業不是時尚的凱雷(Carlyle)集團,繼Golden Goose後,想出手Giambattista Valli了。